snapshots from the borders small

www.snapshotsfromtheborders.eu

Snapshot from the borders - Small towns facing the global challenges of Agenda 2030 (2017-2020).

VABILO

na seminar, ki je namenjen lokalnim deležnikom na področju migracij in vsem tistim, ki jih zanimajo ali bi radi povedali svoje mnenje o teh vprašanjih

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v razpravi o aktualnih vprašanj povezanih s obravnavanjem beguncev v Sloveniji, kar bo predmet seminarjev, ki bosta:

- 26. septembra 2018 v Mariboru, v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 in

- 28. septembra 2018 v Črnomlju, v prostorih Zavoda za kulturo in izobraževanje, Ulica Otona Zupančiča 1.

O odprtih vprašanjih v zvezi z migracijami v svetu, Evropi in v Sloveniji bodo na seminarju govorili predstavniki lokalnih skupnosti, Urada RS za oskrbo in integracijo migrantov, Zavoda za zaposlovanje RS ter strokovnjaki iz različnih znanstveno izobraževalnih institucij ter civilne družbe (glej program v nadaljevanju). Na seminarju boste prejeli izbor najpomembnejših mednarodnih in slovenskih pravnih dokumentov, ki urejujejo vprašanja beguncev.

V pričakovanju našega snidenja vas prisrčno pozdravljam,

PROGRAM SEMINARJA

8.30-9.00        Prihod in registracija udeležencev

9.00-9.10        Uvodni nagovor povezovalca seminarja, zasl. prof. Univerze v Mariboru,

                        Silva Devetaka, predsednika ISCOMET Inštituta

I. Migracije v svetu s poudarkom na Evropi

9.10-9.30        Dr. Jože Kunič, nekdanji veleposlanik v Iranu in Franciji, častni predsednik

Slovenskega društva za mednarodne odnose, sodelavec ISCOMET: Migracija kot svetovni problem – sedanje stanje in pričakovanja

9.30-9.50         Zasl. prof. dr. Silvo Devetak in mag. Franc Mlinar, ISCOMET: Migracije v Evropski Uniji – stanje, pričakovanja in izzivi

9.50-10.00      Razprava

II. Slovenija in migracije

10.00-10.20     Dr. Kristina Toplak, Znanstveno raziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Zgodovinske izkušnje Slovencev z migracijami – primer Maribora

10.20-10.40     Mag. Mojca Špec Potočar, Direktorica, Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Ljubljana: Nerazumevanje ali namerno izkrivljanje dejavnosti Urada kot oblika spodbujanja notranje-političnih konfliktov in nestrpnosti do migrantov

10.40-11.00    Odmor za kavo

11.00-11.20     Doc. dr. Vera Klopčič, sodelavka ISCOMET: Vzroki in manifestacije odpora dela prebivalstva do migrantov v Sloveniji

11.20-11.40     Mag. Jan Stajnko, Katedra za kazensko pravo, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru: Razne oblike spodbujanja etnične in rasne nestrpnosti - kaznivo dejanje po Kazenskem zakonu Republike Slovenije

11.40-12.00     Mag. Zdravko Luketič, podžupan Mestne občine Maribor: Izkušnje in predlogi za izboljšanje stanja glede urejanja vprašanj povezanih z begunci v lokalnih skupnostih - primer Maribora

11.40-12.00     Mojca Čemas Stjepanovič, županja Občine Črnomelj: Izkušnje in predlogi za izboljšanje stanja glede urejanja vprašanj povezanih z begunci v lokalnih skupnostih - primer Črnomlja

12.00-12.20     Dr. Neža Kogovšek Šalamon, Direktorica, Mirovni inštitut, Ljubljana: Država, ki temelji na vladavini prava mora spoštovati pravice človeka in svoje mednarodne obveznosti ne glede na status migranta

12.20-12.40     Mag. Nada Žagar, direktorica, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj: Kaj bi morali ljudje vedeti glede praktičnih zadev v zvezi s begunci?

12.40-13.00    Razprava

13.00-14.30    Kosilo

III. Možne oblike in problemi v zvezi z integracijo beguncev

14.30-14.50     Dr. Franci Jazbec, vodja programov, društvo Odnos: Izkušnje glede integracije beguncev v slovensko družbo, v kontekstu pozitivnih izkušenj v drugih (primerljivih) državah

14.50-15.10     Nina Marin v Mariboru in Blanka Rihter v Črnomlju, svetovalki za begunce, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje: Vloga Zavoda pri vključevanju beguncev na trg dela

15.10-15.30     Mag. Blanka Kovačec, OŠ Maksa Durjave, Maribor: Dosedanje izkušnje in izzivi v zvezi z vključevanjem priseljenih otrok v osnovnošolski izobraževalni sistem v Sloveniji

15.30-15.50     Marina Uzelac, vodja projektov na področju mladoletnih migrantov, Slovenska Filantropija (v Mariboru): Obravnava begunskih otrok brez spremstva

Mag. Franci Zlatar vodja projektov, Slovenska Filantropija (v Črnomlju): Kaj bi bilo potrebno narediti za izboljšanje sistema in oblik integracije priseljencev, posebej beguncev, v slovensko družbo

15.50-17.00    Razprava

17.00               Sklepni govor povezovalca seminarja, zasl. prof. Univerze v Mariboru Silva Devetaka, predsednika ISCOMET Inštituta in zaključek seminarja

- Kratka informacija o projektu Snapshot from the borders

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v razpravi o aktualnih vprašanj povezanih s obravnavanjem beguncev v Sloveniji, kar bo predmet seminarjev, ki bosta:

- 26. septembra 2018 v Mariboru, v Razstavišču Urban, Grajska ulica 7 in

- 28. septembra 2018 v Črnomlju, v prostorih Zavoda za kulturo in izobraževanje, Ulica Otona Zupančiča 1.

Seminarja se bosta začela ob 9.00 uri zjutraj in končala ob 17.00 popoldne. Organizira jih ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije iz Maribora v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Občino Črnomelj in Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj.