PROJEKT MARIBORSKA POBUDA
Prispevek verskih skupnosti k spravi, strpnosti, sodelovanju, demokraciji in človekovim pravicam v jugovzhodni Evropi


Koordinatorji Pakta za stabilnost na podlagi preteklih aktivnosti zaprosili ISCOMET naj pripravi projekt »Mariborska pobuda – Prispevek verskih skupnosti k spravi, strpnosti, sodelovanju, demokraciji in človekovim pravicam v jugovzhodni Evropi«, ki je začel delovati leta 2001.

Osnovna ideja projekta je organizirati ciljno usmerjene razprave v državah jugovzhodne Evrope (države bivše Jugoslavije, Albanija, Moldova, Romunija  in Bolgarija) na teme, kjer lahko različne cerkve in verske skupnosti, glede na njihov velik vpliv na mišljenje in obnašanje ljudi, trajno prispevajo k spravi, strpnosti, demokraciji, človekovim pravicam, zaščiti verskih in etničnih manjšin ter sodelovanju in stabilnosti na področju jugovzhodne Evrope. Sprejemanje in spoštovanje teh vrednot je nujno za razvoj demokracije v državah jugovzhodne Evrope in njihovo vpetost v evropske strukture.

Cilji projekta so bili in bodo doseženi z sodelovanjem ljudi »dobre volje«, verniki in neverniki, člani verskih skupnosti, civilnih organizacij in institucij, akademikov, državnih uradnikov in vladnih funkcionarjev, predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij in drugih.