POZIVI IN APELI

Pomembno področje delovanje ISCOMET je sprejemanje izjav in dokumentov z namenom pritegniti pozornost ciljnih skupin (mednarodnih organizacij in institucij in posameznikov) o specifičnih nepravilnostih, ki so povezane z njihovim delovanjem.

Aprila in maja 1992 je ISCOMET v imenu svojega predsedstva sprejel dva apela za zaustavitev vojne in kaznovanje zločinov, ki so bili storjeni prebivalcem Bosne in Hercegovine. Ta akcija je pritegnila veliko pozornost med najpomembnejšimi osebnostmi v politiki in mednarodnih organizacijah (OSCE, Svet Evrope,  ICCROM in druge). V času vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije so bili člani ISCOMET zelo aktivni v različnih mednarodnih strokovnih skupinah, ki so se trudile poiskati rešitev za vojno v Bosni in Hercegovini (Think thank Generalnega sekretariata Sveta Evrope, Veronski forum, Konferenca pravnikov nekdanje Jugoslavije, srečanja podpornikov  ustanovitve mednarodnega   sodišča za vojne zločine…).

Dokumenti sprejeti v letih 1991-2005

Za apele in sporočila ISCOMETA  so naslovljeni pokazali veliko interesa, kar je omogočilo nadaljnji dialog, v nekaterih primerih pa je preraslo v trajnejše sodelovanje. ISCOMET spodbuja mednarodne raziskovalne projekte, ki jih izvaja ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru. V okviru teh raziskovalnih projektov so bile izvedene tudi številne delavnice raziskovalnih skupin in različnih strokovnjakov.