REZULTATI

Projekt DiscSlov je posebno pozornost nemenil pripravi najrazličnejših publikacij, katerin namen je biti uporaben vodnik in vir informacij naslednjim skupinam:
- posameznikom, ki imajo zaradi svojega poklica pristojnosti obravnavati in reševati problematiko diskriminacije,
- posameznikom, ki lahko povzročitelji diskriminacije zaradi njihove regulativne pozicije v družbi,
- posameznikom, ki se srečajo z diskriminacijo na osnovi njihove etnične pripadnosti, verskega prepričanja ali drugih vidikov vsakdanjega življenja. Del materiala je preveden v angleški jezik tudi v jezike manjšin v Republiki Sloveniji (v Madžarski, Italijanski, Nemški, Srbski, Hrvaški, Bosanski, Makedonski in Albanski jezik). Material je bil distribuiran med pripadnike manjšin in zainteresirano javnostjo.

V okviru projekta so bile pripravljene neslednje publikacije in poročila:

PRIPOROČILA MEDNARODNEGA PROJEKTA DISCSLOV

DISKRIMINACIJA NA ETNICNI IN VERSKI OSNOVI V SLOVENIJI

ZGODBA O USPEHU S PRIOKUSOM GRENKOBE - DISKRIMINACIJA V SLOVENIJI

ALI VAS OBRAVNAVAJO ENAKOPRAVNO, NE GLEDE NA VAŠO NARODNOST ALI VERO?

VODNIK PO PRAVICAH ŽRTEV DISKRIMINACIJE NA ETNIČNI IN VERSKI OSNOVI V SLOVENIJI