Cilji projekta DiscSlov

DiscSlov projekt je imel zastavljenih mnogo ciljev, najpomembnejši med njimi so bili:
1. Spodbujati ozaveščenost in poznavanje problematike diskriminacije pri ciljnih skupinah in širši javnosti.
2. Promoviranje izvrševanja EU direktiv in drugih mednarodnih standardov, ki se nanašajo na preprečevanje diskriminacije ter nadzor nad izvrševanjem le-teh.
3. Promoviranje pravnih sredstev za zaščito žrtev diskriminacije na nacionalni in mednarodni ravni.

AKTIVNOSTI

V okviru projekta so bile izvedeni spodaj navedeni seminarji delavnice in konference:

Seminar za ustavno nepriznane manjšine v Republiki Sloveniji
(13. in 14. maja 2005, Rogaška Slatina)

Seminar in dve delavnici za ustavno priznane manjšine
(1. in 2. julij 2005, Rogaška Slatina)

Seminar za sodnike, javne tožilce in odvetnike
(20. in 21. oktober, Rogaška Slatina)

Seminar in dve delavnici za policiste, carinike, paznike in predstavnike slovenske vojske
(17. in 18. november 2005, Rogaška Slatina)

Diskriminacija v zaposlovanju - pravno varstvo in problemi v Republiki Sloveniji; seminar za javno upravo
(15. in 16. maj 2006, Rogaška Slatina)

Vzgoja in izobraževanje za življenje v večkulturni družbi - primer Slovenije
(22.-23. junij 2006, Rogaška Slatina)

Verske svoboščine in diskriminacija ljudi na podlagi vere ali prepričanja
(10. in 11. oktober 2006, Maribor)

Sklepna konferenca mednarodnega projekta ˝Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji˝
(12. februar 2007, dvorana Dražavnega sveta, Ljubljana)