Vzgoja in izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji - DISCSLOV (2005-2007) 

Projekt Discslov je bil del vseevropske kampanje, ki jo je sprožila Evropska komisija s sloganom "Za raznolikost. Proti diskriminaciji.". S to kampanjo je Evropska komisija želela zbuditi zavedanje o diskriminaciji in ponuditi informacije o novih predpisih EU za boj proti diskriminaciji, ki so stopili v veljavo leta 2003

Člani konzorcija
Pravna fakulteta, Evropska univerza Viadrina, Frankfurt/O., Nemčija
Avstrijski inštitut za človekove pravice, Salzbourg, Avstrija
Ekumenski inštitut, Fakulteta za katoliško teologijo, Univerza v Münstru, Nemčija
Pravna fakulteta, Erasmus Univerza Rotterdam, Nizozemska
ECERS – Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru, Slovenija

Koordinator
Prof. Dr. Silvo Devetak, Direktor ISCOMET- Inštituta za etnične in regionalne študije (Maribor, Slovenija)

Namestnik koordinatorja
Prof.dr. Gerard Rowe, Evropska Univerza Viadrina, Frankfurt/O., Nemčija
 
Mednarodni programski Svet
Prof.dr. Thomas Bremer, Direktor Ekumenskega Inštituta, Univerza V Münstru, Nemčija
Prof. dr. Sergej Flere, ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija
Prof.dr. Wolfram Karl, Avstrijski inštitut za človekove pravice, Salzburg, Avstrija
Dr. Vera Klopčič, zunanja sodelavka ISCOMET – Inštitut za etnične in regionalne študije, Maribor, Slovenija
Prof.dr. Math Northmann, Pravna fakulteta, Erasmus univerza Rotterdam, Nizozemska

Odgovorne osebe
Prof. Dr. Silvo Devetak, Glavni koordinator
Jasmina Klojčnik, uni. dip. ekon., Projektni vodja
Mag. Franc Mlinar, Namestnik projektnega vodje