ECERSlogoMALI

ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru

Sedež
Krekova 2, SI-2000 Maribor
Telefon: +386 2 23 55 370
E-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  ali  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
www.ecers-um.si 

Pisarna
Mladinska ulica 9, SI-2000 Maribor

Osnovni podatki: ECERS je septembra 1989 ustanovila Univerza v Mariboru; delo je začel 1.januarja 1990. To je majhen, a zelo fleksibilen raziskovalni inštitut, ki ga sestavljajo trije redni raziskovalci. Skrbimo pa tudi za vzgojo mladih raziskovalcev. Pri realizaciji programa v različnih oblikah – od konzultacij do konkretnih dejavnosti – sodeluje še triintrideset članov mednarodnega znanstvenega sveta, uglednih strokovnjakov iz raznih evropskih držav. Število pri realizaciji programa angažiranih raziskovalcev se oblikuje glede na razpoložljiva sredstva za posamezne projekte.

 

Predmet raziskovalne dejavnosti ECERS-a so naslednja vprašanja:

  • Politični, etnični, kulturni in jezikovni vidiki evropske integracije v kontekstu širjenja EU in s poudarkom na položaju slovenskega naroda, slovenskih manjšin in etničnih skupnosti v Sloveniji.
  • Nacionalizem, etnična gibanja, medetnični odnosi in varstvo manjšin s poudarkom na jugovzhodni Evropi.
  • Vloga verskih skupnosti pri utrjevanju demokracije, človekovih pravic in verskih svoboščin, varstvu manjšin ter pri širjenju sprave in sodelovanja med narodi v jugovzhodni Evropi.
  • Regionalizem in evropska integracija, mednarodne regionalne organizacije, čezmejno sodelovanje (vključujoč »evroregije«), posebej v kontekstu širjenja EU in s poudarkom na povezovanju Slovenije z sosednimi državami.
  • Dejavnost mednarodnih državnih in nevladnih institucij in organizacij na delovnem področju ECERS-a, posebej možnosti za strukturno evropsko povezovanje  Slovenije.
  • Skupna zunanja in varnostna politika EU in posebej izvajanje te politike v odnosu do jugovzhodne Evrope.
  • Položaj posameznika v mednarodnem pravu s poudarkom na mednarodnih postopkih za varstvo človekovih pravic in pravic pripadnikov narodnostnih manjšin.
  • Vloga civilne družbe pri uveljavljanju demokracije in sodelovanja državljanov v procesih odločanja.
  • Ohranjanje in zaščita kulturne dediščine etničnih in verskih manjšin.

Objave: Člani ožje raziskovalne skupine ECERS-a so v zadnjih petih letih objavili (v glavnem v tujini) skupaj petindvajset monografij in drugih zaključenih del, triintrideset znanstvenih člankov, šestintrideset objavljenih predavanj na konferencah in enajst poglavij oz. samostojnih sestavkov v knjigi.

Mednarodno sodelovanje: ECERS ima redne delovne stike s trinajstimi univerzami in raziskovalnimi organizacijami oziroma z več kot štiridesetimi raziskovalci v tujini. Pri uresničevanju svojih programov sodeluje z mednarodnimi meddržavnimi in nevladnimi organizacijami, kot so Svet Evrope, Evropska unija, OVSE, FUEN, INTEREG idr.

ECERS tesno sodeluje zlasti z mednarodno nevladno organizacijo ISCOMET (International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow) in z mednarodno MFD ustanovo za pospeševanje varstva kulturne dediščine etničnih in verskih manjšin v jugovzhodni Evropi (obe s sedežem v Mariboru) ter z MFD mednarodnim združenjem za pospeševanje varstva kulturne dediščine etničnih in verskih manjšin v JVE (sedež v Luxembourgu). Izpostava MFD ustanove bo v kratkem ustanovljena tudi v Beogradu. ISCOMET združuje okrog 150 članov iz vseh evropskih držav ter iz ZDA in Izraela in od leta 1992 uživa posvetovalni status pri Svetu Evrope. Septembra 1998 je bil na podlagi sklepa pristojne komisije Sveta Evrope vpisan tudi v spisek redkih nevladnih organizacij, ki imajo pravico vlagati kolektivne pritožbe v primeru kršitev Evropske socialne listine.