Iscomet inštitut

ISCOMET je privatna neprofitna, organizacija. Izvaja raziskovalno, publicistično in svetovalno delo za potrebe uporabnikov. Poseben poudarek daje mednarodnemu povezovanju strokovnjakov na področju etničnih in regionalnih vprašanj ter omogoča dopolnilno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov na omenjenih področjih.

Kot posebna organizacijska enota v okviru ISCOMET deluje mednarodna nevladna organizacija z imenom: Mednarodna znanstvena konference manjšine za jutrišnjo Evropo/International Scientific Conference Minorities for Europe of Tomorrow (skrajšan naziv: ISCOMET NVO). Ustanovljena je bila 9. junija 1989, 14. maja 1992 pa je pridobila posvetovalni status pri Svetu Evrope.